Ise tehtud, hästi tehtud

Copyright © 2007 MLindau
 

Ülesanne:

  1. Vaata läbi kõikide multifilmide  videolõigud
  2. Mõtle neile pealkirjad
  3. Koosta loominguline kokkuvõte ainult ühest vaadatud multifilmist
  4. Lisa tööle kindlasti ka oma nimi
  • luuletus 12 rida
  • jutuke
  • muinasjutt  
  • koosta tööjuhend              
  • VIDEO nr 1.  VIDEO nr 2 (kestab 5.06) VIDEO  nr 3 (kestab 1.18)
Valiku tegemisel peaksid lähtuma ajaplaneerimisest, kas jõuad tunnis töö lõpetada.
Teravat sulge!

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
margit.lindau@gmail.com